Papunya Tula Artists in association with the Suzanne O’Connell Gallery invites you to view an exhibition showcasing work by Eileen Napaltjarri, Makinti Napanangka, Pantjiiya Nungurrayi,Ningura Napurrula Kawayi Nampitjinpa, Nyurapayia Nampitjinpa, Walangkurra Napanangka, Wintjiya Napaltjarri,Tjunkiya Napaltjarri, Nanyuma Napangati, Yinarupa Nangala, Yalti Napangati.